Riadené vetranie a rekuperácia inVENTer ®

Nekvalitný vzduch vo vzduchotesne uzavretých domoch

   Vyššie tepelno izolačné štandardy a vzduchotesne utesnené stavebné otvory
   pomáhajú podstatne znižovať spotrebu energie na vykurovanie.

Tvorba plesní

   Lenže tým v dome ostáva nielen teplo, ale aj vlhkosť a škodlivé látky. Tak vzniká
   optimálna klíma pre tvorbu plesní a množstvo roztočov, následné riziko alergií a
   chorôb dýchacích ciest.

Zdravotné problemy

   Ďalšie zdravotné riziko predstavuje koncentrácia  škodlivín, ktoré sú vo
   vnútorných priestoroch až 10krát vyššie,než vo vonkajšom prostredí. Podieľajú sa
   na tom emisie z niektorých stavebných materiálov, zariaďovacích predmetov,
   lepidiel a pod.,ktoré majú aj po rokoch vplyv na kvalitu vzduchu v miestnostiach.

Vetranie oknami

   Aby ste zabezpečili dostatočnú výmenu vzduchu v miestnostiach, zabránili
   koncentrácii škodlivých látok a vzniku plesní, je nutné otvárať okná aspoň 8x denne
   na 8 minút. To však prakticky nie je vo veľa prípadoch uskutočniteľné. Potom by
   sme mohli hovoriť o plytvaní, ktorému sme pomocou tepelnej izolácie chceli
   zabrániť. Okrem toho sa do obytného priestoru spolu s čerstvým vzduchom
   dostane aj hluk, prach, peľ a hmyz.

Nebezpečenstvo vlámania

   Otvorené okná tiež zvyšujú riziko vykradnutia objektu a pokiaľ necháte po
   odchode do zamestnania otvorenú "ventilačku", je riziko naozaj vysoké.

Riešenie

   Vetrajte jednoducho, rozumne a úsporne so systémom inVENTer ®.

Najlepšie riešenia

image