Kontakty na nás

       EUROTHERM s.r.o.                          EUROTHERM s.r.o. (pobočka)
            Filipovo 44                                               Robotnícka 6
            97664 Beňuš                                          97401 Banská Bystrica
 
            IČO:         36050377
            IČDPH:    SK2020084935

            Zapísaný v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici
            Oddiel Sro,vložka 7319/S 


                                                                             tel-fax:+421484141217
            e-mail:eurotherm@eurotherm.sk      e-mail:eurothermbb@eurotherm.sk
                                          
      

            Konateľ:  Ing.Jozef Chrzan
            Mobil:     +421905259661

            Konateľka: Ing.Emília Chrzanová
            Mobil:     +421905423633

            Vedúci pobočky:  Tomáš Liháni
            Mobil:     +421905721310

Najlepšie riešenia

image