Vhodné aplikácie

Novostavby

   Inštalácia systému do novostavby je jednoduchšia, pretože s osadením 
   ventilátorov sa počíta už v projekte a ešte pred stavbou je vyriešená
   elektroinštalácia – napájanie, ovládanie ventilátorov, ich rozmiestenie v dome,
   byte, budove.

Dodatočná inštalácia

   V tomto prípade je systém rovnako vhodný, pretože nevyžaduje zložité inštalácie
   potrubných rozvodov, ako je to u centrálnych systémov. Umiestnenie vetracích
   jednotiek priamo do obvodových stien nie je nutná inštalácia centrálneho
   výmenníka a preto nie je potreba dodatočných stavebných úprav – vytváranie
   technických miestností v bytoch.

Kam je možné decentrálny systém vetrania inVENTer ® inštalovať

  • rodinné domy
  • bytové domy
  • administratívne budovy
  • hotely
  • nemocnice
  • domovy dôchodcov
  • detské domovy
  • škôlky,školy
  • iné obytné objekty.

Najlepšie riešenia

image