Ochrana potrubí pred zamŕzaním

Mrzne,mrzne,mrzne

   Netečie voda,poškodené trúbky a ventily,zatekanie to sú dôsledky
   nedostatočnej ochrany potrubia vystavené pôsobením teplôt pod
   bodom mrazu.S tým ide ruka v ruke nutnosť častých opráv a výmeny
   potrubia,ventilov.Systém ochrany pred zamŕzaním potrubia Raychem®
   zaisťuje efektívne riešenie tohto problému.Samoregulačný vykurovací
   termokábel v spojení s príslušnou tepelnou izoláciou chráni vodovodné
   potrubia,hydranty,požiarne systémy a potrubia s vykurovacím olejom
   a inými tekutinami pred zamŕzaním.

Ľahká montáž

   Vykurovací termokábel sa jednoducho upevňuje na potrubie - pod
   tepelnú izoláciu.

Stály a spoľahlivý

   Medené napájacie vodiče veľkého priemeru ovplyvňujú spoľahlivosť
   vykurovacieho termokábla a jeho špeciálne upravený povrch ho chráni
   pred nepriaznivými vplyvmi prostredia.

Nízka spotreba energie

   Inteligentné riadiace jednotky RAYSTAT ECO a RAYSTAT CONTROL
   vypočítavajú pracovný cyklus proporcionálne k predpokladanej
   minimálnej teplote okolia.Tam,kde normálny termostat zapne vykurovacie
   termokáble na 100% času,inteligentný ovládač zapína systém len na
   určený časový úsek,čo vedie k značným úsporám energie.Takt isto je
   možné použiť spoľahlivé termostaty AT-TS-13/14

Najlepšie riešenia

image