Ochrana a ohrev potrubí

Systém pre ochranu a ohrev potrubí

   Dva hlavné dôvody použitia toho systému sú:

  • Ochrana potrubia proti zamrznutiu.
  • Udržiavanie požadovanej teploty v potrubí.

   Systémy ochrany vodovodného a sanitárneho potrubia sa používajú všade
   tam kde je potrebné zabrániť vode aby zamŕzala a následne spôsobovala
   škodu popraskaním potrubia.
   Tento systém je používaný hlavne v prípadoch,keď sú vodovodné a iné
   potrubia vedené v priestoroch,ktoré sú vystavené pôsobením mrazu a v
   prípadoch,keď nie je možné uložiť potrubie do nemrznúcej hĺbky.
   Systém udržiavania požadovanej teploty sa inštaluje v prípade požiadavky
   na udržiavanie stanovenej teploty.

Ochrana vnútri a na potrubí

   Ochrana potrubia môže byť inštalovaná vnútri potrubia za pomoci
   termokábla DEVIflex ™ DTIV-9 ,alebo na potrubí pomocou termkáblov
   DEVIflex ™ 18T,10T,samoregulačných termokáblov
   DEVI-PIPEGUARD,HOTWATT a PIPEHEAT.

Vhodné druhy termostatov DEVIreg ™ 330 a DEVIreg 610

  • DEVIreg ™ 330 montáž na DIN lištu,rozsah teplôt
    -10 +10°C,  +5 +45°, +60 +160°C
  • DEVIreg ™ 610 exteriérový termostat s krytím IP44

Najlepšie riešenia

image