Ochrana vonkajších plôch

Bezpečná chôdza a jazda v zimnom období

   Ochrana komunikácie,vjazdov,ciest,vstupov pred snehom a ľadom funguje
   plne automaticky za použitia automatického ochranného systému
   DEVIreg ™ 850.Potrebu ohrevu registruje meraním teploty a vlhkosti,
   pričom zapína a vypína samotné vykurovanie.Takto ošetrená plocha
   je udržovaná bez ľadu a snehu,vždy bez nutnosti solenia alebo ručného
   odhadzovania lopatou.
   Efektívna regulácia zaisťuje vyvážené ekonomické riešenie.Termostaty
   DEVIreg ™ so snímačmi teploty a systémy s kombinovanými teplotno
   vlhkostnými snímačmi,zabezpečia,aby pre dosiahnutie optimálneho stavu
   bolo spotrebované čo najmenšie množstvo energie.Keď sa zahrnú do
   celkovej bilancie i výhody,ako sú koniec ručného odhadzovania lopatou
   či solenia,tak inštalácia a prevádzkové náklady systému sú veľmi nízké.
  

Použiteľné pre väčšinu povrchov

   Systém ochrany je použiteľný pre väčšinu bežných povrchov asfalt,betón,
   dlažba.Najčastejšie aplikácie systému sú príjazdové cesty,parkoviská,
   chodníky,vonkajšie schody.Najčastejšie sa používajú termokáble
   DEVIflex ™ 18T,DSIG-20,DTCE-30 ovládané pomocou termostatov
   DEVIreg ™ 850,316,330 v závislosti na veľkosti a typu inštalácie.Inštalovaný
   výkon sa vždy určuje podľa požiadavky a klimatických podmienok.

Všeobecne

   Pri snehu,resp. daždi a vysokej vlkosti vzduchu v súčinnosti s teplotou
   pod bodom mrazu je možnosť bezpečného používania vonkajších
   dopravných plôch kvôli nebezpečnému kĺzaniu značne obmedzená.Patria
   sem predovšetkým vjazdy s výškovým rozdielom,príjazdové cesty,schody,
   chodníky,mosty,manipulačné plochy.Elektrické vyhrievanie voľných plôch
   účinne chráni pred úrazmi a materiálnymi škodami zapríčinenými
   pošmyknutím na zľadovatelnej ploche.Systém sa vďaka informáciám od
   teplotných a vlhkostných snímačov dokáže automaticky zapnúť krátko pred
   možnosťou vzniku nebezpečnej situácie na chránenej ploche.

Váš automatický strážca

   Termostat DEVIreg ™ 850

Najlepšie riešenia

image