Samoregulačné technológie

Čo znamená samoregulácia

   V šesťdesiatych rokoch vyvinul Raychem ® ako prvý výrobca na svete,
   samoregulačné vykurovacie termokáble.Tieto termokáble automaticky
   prispôsobujú svoj tepelný výkon,a tým kompenzujú teplotné zmeny.
   Vonkajší plášt,opletenie a vnútorný plášť poskytujú ochranu proti
   mechanickým,chemickým a elektrickým vplyvom ... ale vlastné
   kúzlo sa ukrýva vo vodivom jadre.Vodivé jadro je tvorené dvoma
   paralelnými vodičmi medzi ktorými je vykurovací polymér.

Výhody samoregulačného podlahového vykurovania

   Bezpečnosť a spoľahlivosť

  • Zamedzuje prehrievaniu
  • Kábel je možné umiestniť s menšími roztečmi
  • Nevyžaduje údržbu

   Ľahká inštalácia

  • Termokábel je možné zrezať na potrebnú dĺžku
  • Termokábel je možné inštalovať priamo na existujúci podklad podlahy.

   Energetická účinnosť

  • Vykurovací termokábel je schopný sa okamžite adaptovať teplote v
    miestnosti a prispôsobiť svoj vykurovací výkon a tým znížiť spotrebu
    elektrickej energie na skutočné potrebné minimum.

Najlepšie riešenia

image