Udržiavanie teploty teplej úžitkovej vody HWAT

Zaistenie komfortu 

   Zaistenie stáleho prísunu teplej vody je kľúčovým požiadavkom pre
   všetky moderné systémy TÚV.Systém jedného potrubia Raychem ®
   udržuje teplú vodu v distribučnom systéme potrubia budovy na príslušnej
   úrovni.Inteligentný systém,to sú nízke investičné náklady a ekonomická
   efektívna prevádzka.

Systém zaisťujúci hygienu sústavy

   Menej vody v obehu a menšie tepelné straty v potrubnom systéme znamená
   menej bakteriologických problémov.

Univerzálny systém zaberajúci málo miesta

   U jednotrubkového systému Raychem ® odpadá nutnosť inštalácie cirkulačného
   potrubia.Počet stúpačiek a revízií môže byť minimalizovaný a tým je vytvorené
   miesto pre iné inštalácie.

Nízke investičné náklady

   Vykurovací termokábel je možné jednoducho upevniť na prívodné potrubie.

Menší odber energie

   Tepelné straty,ktoré je potrebné v systéme vykompenzovať sú nižšie,pretože
   vznikajú len na prívodnom potrubí.Odpadá rovnako napájanie cirkulačných
   čerpadiel.Systém jednotlivých potrubí môže byť používaný s kotlom s menším
   výkonom,nevracia sa studená voda z cirkulácie.

Niesú udržiavacie náklady

   Systém nemá mechanické časti,ako sú cirkulačné čerpadlá alebo kontrólne
   ventily,ktoré sa opotrebovávajú,preto je bezúdržbový.

Najlepšie riešenia

image