DEVIreg ™ 850

DEVIreg ™ 850 III Automatický ochranný riadiaci systém.

   Systém na ochranu žlabov,zvodov a vonkajšich plôch pred snehom a ľadom.
   Termostat DEVIreg ™ 850 vo svojej tretej generácii udržuje vonkajšie plochy bez ľadu
   a snehu a zabraňuje námraze.Taktiež udržiava žľaby a zvody bez ľadu a snehu a
   zabraňuje následnému poškodeniu budovy.Na základe údaja o teplote a vlhkosti
   je systém schopný ušetriť až 75% elektrickej energie.Kompletná zostava sa skladá
   z riadiacej jednotky ku ktorej sa pripojí sada kombinovaných snímačov meriacich
   teplotu a vlhkosť pričom snímače sú striedavo vykurované.Digitálne senzory použité s
   termostatom DEVIreg ™ 850 zaistia presnejšie zmeranie teploty a vlhkosti v porovnaní
   s analógovými snímačmi.Výsledkom je vysoká spoľahlivosť systému a úspora energie.

   Tretia generácia prišla s dvojkanálovou jednotkou.To znamená ,že termostat
   DEVIreg ™ 850 vie zapínať nezávisle dva okruhy napr. žľabová strana sever a juh ,
   alebo kombinácia vonkajšej plochy a ochrany žľabov a zvodov.Týmto sa dá dosiahnuť
   optimálna ochrana celého objektu rodinného domu,budovy.Doporučené použitie
   ochranného systému sú dopravné plochy,rampy,schodištia,nájazdové plochy,chodníky,
   parkovacie plochy,vchody,nakladacie plochy,mosty,strešné žľaby,odkvapy a strešné
   zvody.

  • Riadiaca jednotka DEVIreg ™ 850 s podsvieteným displejom v slovenčine.
  • Integrované vlkostno teplotné senzory s vykurovaním.
  • Kombinácia žľaby,zvody a vonkajšie plochy jednou jednotkou.
  • Systém porovnáva teplotu a vlhkosť,ktorú vyhodnotí a až následne zapína
    alebo vypína ochranu.V prípade splnenie iba jednej podmienky je systém
    neaktívny a nezapína ochranu zbytočne (napr.suchá zima bez snehu)

  

Najlepšie riešenia

image