Termokáble DEVIflex ™


Hlavné vykurovanie

   Elektrické podlahové vykurovanie je charakterizované ako veľkoplošný,nízko-
   teplotný zdroj tepla.Práve táto sálavá zložka zdroja tepla spôsobuje rozloženie
   teplôt v miestnosti,ktoré sa ideálne približuje potrebe ľudského tela a prináša
   veľmi príjemnú tepelnú pohodu v miestnosti.
   Ďalšou prednosťou inteligentného vykurovania DEVI® je jeho presná
   regulovateľnosť,ako aj neviditeľnosť,ktorá otvára dvere Vašej fantázii pri
   zariaďovaní interiéru.
   Inteligentné vykurovanie DEVI® pre betónové podlahy je možné inštalovať vo
   všetkých typoch miestností v obytných domoch,chatách,bytoch,kanceláriách,
   alebo výrobných priestoroch.

   Bežný inštalovaný výkon sa pohybuje v rozmedzí od 80 - 150W/m2 v závislosti na
   tepelno-izolačných vlastnostiach objektu a miestnych klimatických podmienkach.
   Pre inštalované výhrevné výkony vyššie ako 90W/m2 odporúčame použiť
   dvojžilový termokábel DEVIflex™ 18T,pre nižšie výkony termokáble DEVIflex-10T.
   Pre nízkoenergetické rodinné domy doporučujeme použiť termokáble DEVIflex-6T.

Rozdelenie najpoužívanejších termokáblov

Termokábel DEVIflex™ 18T Dvojžilový termokábel.

 • Dvojžilový termokábel s ochranným opletením.
 • Merný výkon 18W/m.
 • Priemer 7mm.
 • Použitie : Ako hlavné priamovýhrevné i akumulačné vykurovanie
                   betónových podláh s ľubovoľnou podlahovou krytinou.Ochrana
                   vonkajších plôch pred snehom a ľadom.
 • Dĺžky termokáblov od 7m po 155m / 230V~
 • Záruka 20 rokov.

 

Termokábel DEVIflex™ 10T Dvojžilový termokábel.

 • Dvojžilový termokábel s ochranným opletením.
 • Merný výkon 10W/m.
 • Priemer 6mm.
 • Použitie: Ochrana potrubí pre zamrznutím,hlavné vykurovanie DEVIcell ™
                  priame vykurovacie systémy v betónových alebo klasických
                  plávajúcich podlahách uložených na trámikoch,doplnkové
                  vykurovanie pre všetky typy podláh s rôznymi podlahovými
                  krytinami.
 • Dĺžky termokáblov od 2m po 200m / 230V~
 • Záruka 20 rokov.

 

Termokábel DEVIflex™ 6T Dvojžilový termokábel.

 • Dvojžilový termokábel s ochranným opletením.
 • Merný výkon 6W/m.
 • Priemer 6mm.
 • Použitie: Nízkoenergetické a pasívne domy.
 • Dĺžky termokáblov od 30m po 200m / 230V~
 • Záruka 20 rokov.

 

 

 

   Termokábel DEVIbasic 20S Jednožilový termokábel.

 • Jednožilový termokábel s ochranným opletením.
 • Merný výkon 20W/m.
 • Priemer 5.8mm.
 • Plášť termokábla je odolný voči UV žiareniu.
 • Použitie: Ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom,
                  ochrana strešných odkvapových žľabov a zvodov pred
                  zamrznutím.
 • Dĺžky termokáblov od 9m po 228m / 230V~
 • Záruka 20 rokov.

 

 

Termokábel DEVIsnow™ 30T   Dvojžilový termokábel.

 • Dvojžilový termokábel s ochranným opletením.
 • Merný výkon 30W/m.
 • Priemer 7mm.
 • Pružný a ohybný.
 • Čierny,vylepšená odolnosť voči UV žiareniu.
 • Použitie: Ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom,
                  ochrana strešných odkvapových žľabov a zvodov pred
                  zamrznutím.
 • Dĺžky termokáblov od 5m po 140m  / 230V~
 • Dĺžky termokáblov od 17.5m po 215m  / 400V~
 • Záruka 20 rokov.

 

Termokábel DEVIsnow™ 20T Dvojžilový termokábel.

 • Dvojžilový termokábel s ochranným opletením.
 • Merný výkon 20W/m.
 • Priemer 7mm.
 • Pružný a ohybný.
 • Čierny,vylepšená odolnosť voči UV žiareniu.
 • Použitie: Ochrana vonkajších plôch pred snehom a ľadom,
                  ochrana strešných odkvapových žľabov a zvodov pred
                  zamrznutím.
 • Dĺžky termokáblov od 12m po 195m  / 230V~
 • Dĺžky termokáblov od 21m po 205m  / 400V~
 • Záruka 20 rokov.

Najlepšie riešenia

image