Ochrana strešných žľabov

Apartmány PANORÁMA (Donovaly)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX DSIG-20
 • Regulácia DEVIREG 850 III
 • Inštalovaný výkon 27kW
 • Vykurované strešné vpuste na terasách
 • Realizácia 2009


Budova firmy KRT
(Brezno)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTIP-18
 • Regulácia DEVIREG 316
 • Inštalovaný výkon 2kW
 • Vykurovaný aj okraj strechy
 • Realizácia 2004


Budova Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti (Turček)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTIP-18
 • Regulácia DEVIREG 850
 • Inštalovaný výkon 4,3kW
 • Vykurovaný aj okraj strechy
 • Realizácia 2004


Penzión Zornička (Donovaly)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTIP-18
 • Regulácia DEVIREG 850
 • Inštalovaný výkon 24,7kW
 • Vykurovaný aj okraj strechy
 • Realizácia 2006


Hotel SOREA
(Hrebienok)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTIP-18
 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DSIG-20
 • Inštalovaný výkon 17,5kW
 • Realizácia 2002


Koliba - Horský Hotel Orešnica (Račková Dolina)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DSIG-20
 • Vykurované žľaby a okraj strechy
 • Inštalovaný výkon 4kW
 • Realizácia 2002


Mliekoservis Slovakia a.s. (Zvolen)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DSIG-20
 • Regulácia DEVIREG 810
 • Inštalovaný výkon 30,7kW
 • Realizácia 2004

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. (B.Bystrica) 

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTCE-30
 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTIP-18
 • Vykurované žľaby a okraje striech
 • Inštalovaný výkon 10kW
 • Regulácia DEVIREG 850
 • Realizácia 2010

Rekonštrukcia a dostavba Mincovňa (Kremnica)

 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTCE-30
 • Vykurovacie termokáble DEVIFLEX ™ DTCE-20
 • Vykurované žľaby a okraje striech,úžlabia
 • Inštalovaný výkon 25kW
 • Regulácia DEVIREG 850
 • Realizácia 2011

Najlepšie riešenia

image