Ochrana strešných žľabov

Strechy,žlaby a zvody

   Staršie,ale aj novšie budovy,sa veĺmi často stávajú obeťami pôsobenia ľadu
   a snehu,ktoré sú schopné zničiť strechy budov,odkvapové a odvodné systémy
   a tiež aj strešné odkvapové žľaby a zvody.Staré strechy sú často zle izolované,
   alebo majú nedostatočnú konštrukciu a preto sa stávajú príčinami zatekania
   vody dovnútra budov.Keď udrie mráz,vznik škôd pôsobením mrazu je
   nevyhnutný.
   DEVI ® poskytuje technické riešenie ochrany pred nepriaznivými účinkami
   snehu a ľadu.
   Systém rozpúšťania snehu a ľadu na strešných konštrukciách sa skladá
   z vykurovacieho termokábla,elektronického termostatu a montážneho
   príslušenstva.Systém je možné prispôsobiť na akékoľvek strešné
   konštrukcie.Široké spektrum produktov poskytuje možnosť použiť systém
   na kovové,lepenkové,keramické a iné strechy

   Voľba termokábla,termostatu,príslušenstva závisí do istej miery od veľkosti,
   typu,konštrukcii strechy a požiadavky pre danú inštaláciu.V zásade sa
   doporučuje požiť termokáble DEVIflex ™ 18T,DSIG-20,DTCE-30 alebo
   samoregulačné termokáble DEVI-ICEGUARD.Voľba regulácie závisí od
   podmienok štandardne používané,automatický regulátor s vlhkostno
   teplotnými senzormi DEVIreg ™ 850,diferenčný termostat DEVIreg ™ 316
   a jednoduchý termostat DEVIreg ™ 330.

Ochrana žlabov a zvodov proti zamrznutiu:

  • Žľaby a zvody bez snehu sú priechodné po celú zimu.
  • Žľaby a zvody bez cencúľov neohrozujú okoloidúcich.
  • Ušetríte náklady na opravu žľabov a omietky.
  • Chránime majiteľa pred právnymi dôsledkami prípadných
    úrazov.

Termostat DEVIreg ™ 850 pozná predpoveď počasia pre Vašu oblasť. 

   Srdcom Vášho systému je inteligentný DEVIreg ™ 850,ktorý pracuje ako
   malá meteorologická stanica.Digitálne snímače zaregistrujú každú zmenu
   teploty vzduchu a vlhkosti.
   Vďaka tejto schopnosti sa systém na ochranu vonkajších plôch,či strešných
   odkvapov pred ľadom a snehom zapína automaticky pri páde prvej vločky
   a vypína po ukončení sneženia a roztopení snehu.

Najlepšie riešenia

image